اثر فیزیولوژیکی سبوس جو و گندم و فیبرهای گیاهی در دفع فضولات روده ای

//اثر فیزیولوژیکی سبوس جو و گندم و فیبرهای گیاهی در دفع فضولات روده ای
  • نان ترد مینی سبوس

اثر فیزیولوژیکی سبوس جو و گندم و فیبرهای گیاهی در دفع فضولات روده ای

در اثر فرایند طبیعی متابولیسم، روده بزرگ همیشه در تماس با مقدار زیادی اسیدهای صفراوی است. اسیدهای صفراوی معمولاً از عوامل زمینه ساز بروز سرطان هستند و از طرفی همیشه با مقادیری مواد سرطان زا از قبیل بقایای حشره کش ها وسموم مبارزه با آفات نباتی که برای حفظ محصولات درمزارع مصرف می شوند و سایر انواع مواد سرطان زا نظیر رنگ ها و مواد افزودنی تجارتی و… مخلوط بوده و همراه با مواد حاصله از هضم غذا که از روده بزرگ عبور می کنند،وجود دارد.

در چنین شرایطی هر چه مدفوع بیشتر و حجیم تر باشد،طبعاً مواد سرطان زا بیشتر در آن پخش شده و فشردگی آنها کمتر می شود لذا تماس سلول های مستعد سرطان زا با روده بزرگ کمتر شده و در نتیجه آسیب رسانی کمتر می شود. همچنین مدفوع حجیم تر و قالبی تر،خیلی سریع تر از روده بزرگ عبورکرده و در نتیجه مواد سرطان زا با سرعت بیشتری ازمحیط روده بزرگ خارج شده وتماس آنها با سلول های روده کمتر می شود لذا فرصت آسیب رساندن به سلولهای مستعد روده را نخواهد داشت.از سوی دیگر سبوس جو و گندم و فیبرهای گیاهی در مخاط روده بزرگ اثر کرده و توان دفاعی آن را در مقابل تومور زایی افزایش می دهد.همچنین سبوس در روده بزرگ، در اثر حمله باکتری ها،تخمیر شده و ترکیبات شیمیایی متابولیک ایجاد می نماید که مانع از بروز سرطان روده بزرگ می شود.

رمز شفا بخشی سبوس احتمالاً در ترکیب شیمیایی خاصی به نام پنتوز است که عمدتاً در حجیم و قالبی کردن مدفوع موثر است و درفیبرهای گیاهی موجود درسبوس جو و گندم وجود دارد.

۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ۹:۳۱:۱۲ دی ۱۴ام, ۱۳۹۵|مقالات|

زبان سایت